Tema 4 Veščine miselne naravnanosti za rast

Te spretnosti posameznikom omogočajo, da so odporni ter se nenehno učijo in prilagajajo. Razdelimo jih lahko v tri podskupine: vztrajnost, trdoživost in odpornost, prožnost in prilagodljivost ter usmerjenost v prihodnost. (YBI, 2018, str. 20)

Danes: Vztrajnost, vztrajnost in odpornost

Jutri

Drznost

Drznost je strast in vztrajnost pri doseganju dolgoročnega dosežka, pri čemer ni pomembna nagrada ali priznanje na tej poti. Raziskovalci so dokazali, da je pogum boljši napovedovalec uspeha kot učne ocene in druga tradicionalna merila.

Spretnost

Spretnost je sposobnost hitre spremembe načina ukrepanja ob ohranjanju nadzora. Mladi podjetniki morajo biti sposobni preoblikovati sebe in svoje podjetje po potrebi, pri tem pa ohranjati osredotočenost, strast in usklajenost z vrednotami.

*Izvir: VIR: YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.

Danes: Prihodnji cilji, optimizem in motivacija

Jutri

Spretnosti aktivnega učenja

Učenje je za podjetnike ključnega pomena, prav tako pa tudi sposobnost, da se po potrebi odvadijo naučenega in se ponovno naučijo. Aktivno učenje je povezano z metakognicijo, zavedanjem in razumevanjem lastnih miselnih procesov. Zato morajo mladi podjetniki prevzeti odgovornost za lastno strokovno in osebno rast ter proaktivno iskati nove vire znanja in pristope k njemu.

Motivacija za nenehno učenje

Poleg spretnosti aktivnega učenja morajo mladi podjetniki ohraniti visoko raven motivacije za nenehno učenje. To je ključnega pomena za ohranjanje pomembnosti in konkurenčnosti v poslovnem svetu, četudi v majhnih korakih.

*Izvir: VIR: YBI. (2018). Podjetniške mehke veščine za prihodnost: študija obsega. Youth Business International.