Tema 4 Zeleno gospodarstvo in zelena rast

Glavni razlog za nastanek in razvoj koncepta zelenega gospodarstva in zelene rasti je prizadevanje za bolj celosten in celovit pristop k vključevanju okolja v gospodarske procese. Namen obeh konceptov je opredeliti možne načine za izboljšanje rezultatov gospodarske dejavnosti ob upoštevanju obstoječih podnebnih problemov in vse večjega pomanjkanja naravnih virov, predvsem s tehnološkimi inovacijami, ki so učinkovite z vidika virov in energije. Koncepta zelene rasti in zelenega gospodarstva povezuje dejstvo, da se promovirata kot zdravilo za finančno in gospodarsko krizo (Lane, 2010).

  • Cilj zelenega gospodarstva je gospodarska preobrazba, ki spodbuja izboljšanje družbene blaginje in pravičnosti, hkrati pa znatno zmanjšuje okoljske grožnje in ekološke pomanjkljivosti.
  • Strategija zelene rasti je nadaljevanje gospodarske rasti in hkratno priznavanje vloge naravnega kapitala v procesih načrtovanja in nacionalnih računih.

Allen in Clouth (2012) pravita, da sta zeleno gospodarstvo in zelena rast sicer izraza različnega izvora, tj. sta rezultat dela različnih organizacij in različnih ciljnih skupin, vendar so razlike med njima postale nejasne in se zdaj uporabljata skoraj izmenično.

Oglejte si videoposnetek OECD o tem, zakaj mora biti gospodarska rast trajnostna.