Tema 5 LCA – standardi in regulativni trendi

Mednarodni standard ISO 14040 opredeljuje načela in okvir LCA, standard 14044 pa njegove zahteve in smernice. Po teh standardih so bili razviti tudi drugi kodeksi ravnanja, ki pomagajo izvajalcem LCA pri izvajanju LCA. Vendar je njihovo podrobnejše preučevanje lahko tehnično in časovno zahtevno, zato v nadaljevanju podajamo kratek pregled nekaterih standardov in regulativnih trendov, povezanih z LCA.

Mednarodni standard

ISO 14000: Standardi okoljskega ravnanja (družina standardov)

ISO 14001: Sistem okoljskega upravljanja

ISO 14020-14025: Okoljske oznake in izjave

Ocene življenjskega cikla:

ISO 14040:2006: LCA – Načela in okvir

ISO 14044:2006: LCA – Zahteve in smernice

ISO 50001: Sistemi upravljanja z energijo (družina standardov)

Raven EU

Energetska politika: splošna načela

Evropska direktiva o energetski učinkovitosti (EED)

Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov

Tematska strategija o preprečevanju nastajanja in recikliranju odpadkov

Akcijski načrt za okoljsko tehnologijo (ETAP)

Direktiva EuP o zelenem javnem naročanju (GPP)

Direktiva EuP v okoljskih deklaracijah o izdelkih (EPD)

LCA je bil v različnih evropskih direktivah promoviran kot zanesljivo kvantitativno orodje in temeljni kamen pri sprejemanju odločitev proizvajalcev in zainteresiranih strani.

Evropska platforma za ocenjevanje življenjskega cikla (EPLCA) – podpira razvoj metodologije LCA za analizo dobavne verige in ravnanje z odpadki ob koncu življenjske dobe.

EPLCA spodbuja LCA kot pomembno celostno okoljsko presojo v podporo procesu oblikovanja politik EU, ambicijam zelenega dogovora in številnim drugim političnim pobudam, s posebnim poudarkom na akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, strategiji Farm2Fork, strategiji za biotsko raznovrstnost, kemijski strategiji in številnih drugih.

Slika by Freepik