Модул 7: ЕКО ДИЗАЈН

Циљеви учења Добродошли у Модул 7: ЕКО ДИЗАЈН! Овај модул нуди неопходна знања и информације како би полазници могли да разумеју утицаје производа/услуге и предности еко дизајна. Након похађања овог модула, полазници ће бити у стању да генеришу иновативна решења еко дизајна за производ/услугу кроз интерактивну вежбу путем вођеног примера. Модул 7 представља информације о основама еко дизајна и његовим принципима, као и примере добре праксе. Извор: https://unsplash.com/photos/gxIg8FcDIC8 Претходни модул Сви модули

Модул 6: Процена животног циклуса циркуларне економије

Циљеви учења Добродошли у Модул 6: Процена животног циклуса циркуларне (кружне) економије. Овај модул нуди неопходна знања и информације како би полазници могли да разумеју основе процене животног циклуса (ЛЦА) [енгл. Life Cycle Assessment (LCA)] и сагледају перспективу пуног животног циклуса система производа, предности коришћења размишљања о животном циклусу и повезаност са начином размишљања кружне економије. Полазници ће моћи да примене приступ размишљања о животном циклусу и конструишу концептуални ЛЦА тако што ће стећи свеобухватније […]

Модул 5: ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Циљеви учења Препознати кључне елементе потребне за реализацију инклузивне зелене економије Одредити факторе који ће зелену економију учинити одрживом Идентификовати главна питања и могућности у кључним секторима Препознати националне, регионалне и међународне зелене напоре, као и услуге подршке које помажу у промовисању зеленог развоја Идентификовати међународне стратегије које негују зелену економију која је инклузивна Подстицати развој зелених економија Имплементирати концепт зелене економије у пракси у реалном економском, политичком или личном оквиру Скренути пажњу на друштвене, […]

Модул 4: Циркуларна економија за младе предузетнике

Циљеви учења Модул има за циљ да пружи богато разумевање предности и изазова преласка на ресурсно ефикаснију и циркуларну економију. Ослањајући се на више дисциплина, укључујући инжењерство, менаџмент и науке о одрживости, полазници стичу знање о основним принципима и визијама, као и о теорији и алатима који подржавају формулацију и процену ресурсно ефикасних и кружних мера. Истражујући примере из стварног света, полазници синтетизују и примењују стечено знање. Исходи учења  По завршетку модула полазници би требало […]

Модул 3: Предузетничко образовање за младе предузетнике

Циљеви учења Упознати појам и значење предузетништва младих и предузетничког образовања Дефинисати различите трендове који утичу на данашњи свет рада Испитати најважније меке вештине које су потребне за испуњавање захтева нових могућности и изазова Мицрософт слике дионица Претходни модул Сви модули Следећи модул