Циљеви учења

  • Препознати кључне елементе потребне за реализацију инклузивне зелене економије
  • Одредити факторе који ће зелену економију учинити одрживом
  • Идентификовати главна питања и могућности у кључним секторима
  • Препознати националне, регионалне и међународне зелене напоре, као и услуге подршке које помажу у промовисању зеленог развоја
  • Идентификовати међународне стратегије које негују зелену економију која је инклузивна
  • Подстицати развој зелених економија
  • Имплементирати концепт зелене економије у пракси у реалном економском, политичком или личном оквиру
  • Скренути пажњу на друштвене, еколошке и економске предности промовисања зелене економије
Извор: green economy - Search (bing.com)