Циљеви учења

Добродошли у Модул 6: Процена животног циклуса циркуларне (кружне) економије.

Овај модул нуди неопходна знања и информације како би полазници могли да разумеју основе процене животног циклуса (ЛЦА) [енгл. Life Cycle Assessment (LCA)] и сагледају перспективу пуног животног циклуса система производа, предности коришћења размишљања о животном циклусу и повезаност са начином размишљања кружне економије. Полазници ће моћи да примене приступ размишљања о животном циклусу и конструишу концептуални ЛЦА тако што ће стећи свеобухватније разумевање целокупног животног циклуса производа кроз теоријске лекције и пратеће интерактивне вежбе са вођеним примерима.

Модул 6 представља основе и филозофију ЛЦА, почевши од прегледа приступа животном циклусу и увида у концепт размишљања о животном циклусу и настављајући са увођењем елементарних принципа ЛЦА методологије, са фокусом на односе и праксе које воде ка кружној економији.

Исходи учења модула – До краја овог модула, полазник би требало да буде у стању да:

  • објасни концепт процене животног циклуса и како га користити
  • опише главне компоненте оквира за процену животног циклуса
  • конструише поједностављени модел процене животног циклуса
  • разуме како да користи процену животног циклуса у кружној економији

Теоријска предавања прате вежбе. Овај део практичне наставе омогућава полазнику даље усавршавање вештина размишљања о животном циклусу.

Фотографија wirestock са Freepik