Даља читања

  • Европска комисија. (2018). Behavioural Study on Consumers’ Engagement in the Circular Economy. (Студија понашања о ангажовању потрошача у циркуларној економији.) Доступно на: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ec_circular_economy_final_report_0.pdf [Приступљено 18-08-2022]
  • MacDonald, E., Jinjuan, S. (2015). Seven cognitive concepts for successful eco-design. (Седам когнитивних концепата за успешан еко дизајн. Часопис чистије производње.) Journal of Cleaner Production. 92. 10.1016/j.jclepro.2014.12.096. Доступно на: https://www.researchgate.net/publication/272409591_Seven_cognitive_concepts_for_successful_eco-design [Приступљено 17-08-2022]
  • Proctor, R. (2015). The Sustainable Design Book. (Књига о одрживом дизајну.) Laurence King Publishing
  • Stohr, K. (2012). Design Like You Give a Damn [2]: Building Change from the Ground Up. Harry N. Abrams
Извор: https://unsplash.com/photos/KFcgngGdceI