Закључак

  • Успешни млади предузетници отварају радна места и одржавају локалну економију.
  • Млади људи опремљени предузетничким вештинама у стању су да се боље носе са изазовима данашњег тржишта рада које се брзо мења.
  • Меке вештине постају све важније због три врсте трендова који утичу на наш свет: технолошки, друштвени и техно-социјални.
  • Млади предузетници морају не само да ојачају своје постојеће меке вештине већ и да развију нове – од свесности и прилагодљивог управљања до системског размишљања и решавања сложених проблема