Изјава о ауторским правима

Свом аудио-визуелном материјалу се приступило слободно са бесплатних онлајн платформи за слике и/или Jutjubа и примењујући законе о поштеној употреби без намере да се крше било каква ауторска права. Ако сматрате да су ауторска права прекршена, контактирајте нас на http://circulareconomyproject.org/ да се ствар реши на начин ресторативне правде.