Референце

  1. Преузето са УРЛ https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
  2. Преузето са УРЛ https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
  3. Преузето са УРЛ https://ec.europa.eu/environment/pdf/circular-economy/new_circular_economy_action_plan.pdf
  4. Преузето са УРЛ адресе https://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/experts-interviews/reuse-is-the-key-to-the-circular-economy_en
  5. Преузето са УРЛ https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/waste-and-recycling
  6. Преузето са УРЛ https://www.ru.nl/publish/pages/940104/renewable_matters_tt_vermeulen.pdf
  7. Преузето са УРЛ https://circularcitiesdeclaration.eu/cities-and-the-circular-economy/key-sectors
  8. Усвојено из кратког резимеа интелектуалног резултата 1 – Извештај о компилацији најновије анализе за концептуализацију пословног модела циркуларне економије, у оквиру пројекта „Млади лидери циркуларне економије“; број пројекта: 2020-3-BE05-KA205-003110, кофинансиран кроз Ерасмус+ програм Европске уније
Извор: https://unsplash.com/photos/Vd1Kozoez5g