Тема 1 Значај размишљања о животном циклусу

Приступ животном циклусу – сагледава све фазе животног циклуса производа

Слика drobotdean са Freepik

Размишљање о животном циклусу је „начин размишљања који укључује економске, еколошке и друштвене последице производа или процеса током читавог његовог животног века“. (дефинисано од стране Иницијативе за животни циклус Уједињених нација)

узима у обзир све фазе животног циклуса производа са циљем смањења утицаја производа

Животни циклус – узастопне и међусобно повезане фазе система производа, од набавке сировина или производње из природних ресурса до коначног одлагања (ИСО 14040:2006)

Видео: Разумевање размишљања о животном циклусу

Извор: IrsteaTV