Тема 1 Како се циркуларност односи на одрживост?

Циркуларност доприноси одрживијем свету, али не доприносе све иницијативе одрживости циркуларности.

Циркуларност се фокусира на циклусе ресурса, док је одрживост шире повезана са људима, планетом и економијом.

Циркуларност и одрживост стоје у дугој традицији повезаних визија, модела и теорија.