Тема 1 По чему се циркуларна економија разликује од линеарне?

Циркуларна економија се суштински разликује од линеарне економије.

Једноставно речено, у линеарној економији – ископавамо сировине које прерађујемо у производ који се након употребе баца.

У циркуларној економији затварамо циклусе свих ових сировина.

Затварање ових циклуса захтева много више од саме рециклаже. Оно мења начин на који се вредност ствара и чува, како се производња чини одрживијом и који пословни модели се користе.