Тема 1 Примена ЛЦА у ЦЕ

ЛЦА је једна од најчешће примењених методологија за процену циркуларности и усклађена је са фокусом циркуларне економије на димензију животне средине.

осигурава мобилизацију пословања циркуларне економије са доказаним предностима за животну средину (и друштво)

ЦЕ – концептуални начин разматрања утицаја потрошње ресурса

стварање вредности за друштво и привреду уз истовремено смањење утицаја на животну средину редефинисањем концепта производа на крају животног века кроз програме смањења, поновне употребе и рециклаже [или 9Р програма]

ЛЦА – научна методологија за квантификацију и процену утицаја било ког процеса или производа на животну средину

препозната као једна од најкомплетнијих метода процене

Комбинација принципа ЦЕ и робусности ЛЦА

може имати потенцијал да обезбеди холистички приступ који би могао да ојача доступне ЦЕ алтернативе и резултира дубљом анализом и бољим разумевањем економске, социјалне и еколошке одрживости

Допуњавање ЦЕ са ЛЦА

као метрика (у евалуацији ЦЕ): да научно процени могућа побољшања у погледу животне средине и економије и како су производи или процеси ефективно усклађени са ЦЕ

ЛЦА – покрива следеће ЦЕ захтеве:

  • смањити унос и коришћење природних ресурса
  • повећати обновљиве и рециклабилне ресурсе
  • смањити емисије
  • смањити губитак вредних материјала

(Haupt and Hellweg, 2019)

ЛЦА може пружити директну процену за све осим друге димензије

Допуњавање ЦЕ са ЛЦА

као итеративни процес:

  • побољшати кружност у сценаријима из стварног живота
  • изабрати најпогоднију стратегију за било који хипотетички производ или процес (макро, микро или регионални ниво) – анализирајући кроз ЛЦА предности и недостатке ЦЕ
  • да процени успех стратегије ЦЕ пошто систем затворене петље није увек пожељан метод са становишта животне средине

Ограничења и слабости ЛЦА у погледу ЦЕ процене

да би их избегли

комбиновање ЛЦА са другим методама које се тренутно користе за моделирање и квантификацију ЦЕ може бити одличан начин да се стекне више увида у идентификацију потенцијалних еколошких компромиса побољшања циркуларности и/или како да се ефикасно пређе са линеарне на циркуларну (кружну) економију.

Видео: Размишљање о пуном животном циклусу

Размишљање о пуном животном циклусу и циркуларна економија – ЛЦА у пракси

Извор: Plastics Europe