Тема 1 Свет рада који се мења

Постоје три врсте трендова који утичу на наш свет: технолошки, друштвени и техно-социјални. Постоји и мета-тренд: убрзање темпа промена, а који се протеже на све друге трендове. Ови трендови су универзални и наведени су у наставку.

Технолошки трендови

Бескрајна количина дигиталних информација, од текста до слика и звукова до видео записа, све више заузима све области живота.

Такво обиље информација може донети конфузију, стрес и изазове у постизању конкурентске предности.

Потребне су нове вештине да би се успело → медијска писменост, системско размишљање, критичко размишљање и способност усмеравања, фокусирања и одржавања пажње.

Аутоматизација производних процеса и испорука производа и услуга, заједно са дисруптивним технологијама, полако нарушавају потребу за ручним и рутинским задацима и пословима.

Иако се овим иновацијама отварају нови изгледи за предузетништво, конкуренција између предузећа је такође отежана.

Млади предузетници морају континуирано да стичу нова знања и вештине и да постану још прилагодљивији, агилнији и отпорнији како би се брзо пребацили на нове могућности.

Хиперповезаност је све већа међуповезаност људи, организација и објеката која је резултат мобилне технологије, интернета и интернета ствари (енгл. Internet of Things / IoT).

Технолошке иновације довеле су до стално променљивог пословног окружења. То значи да власници предузећа нису у стању да прецизно предвиде тржишне трендове и праве средњорочне и дугорочне планове као што су то некада чинили.

Млади предузетници ће морати да се упознају са адаптивним планирањем – континуирано прилагођавање као одговор на променљиве информације.

Друштвени трендови

Радни свет се суочава са разним демографским изазовима. Становништво стари, а растућа популација младих ствара различите притиске. Незапосленост и недовољна запосленост остају изазов за младе широм света.

Демографске промене представљају прилике и изазове за предузетнике. Ова промена друштвених покретача покренула је веће изгледе за жене, а фриленсерски рад, самозапошљавање и предузетништво су сада више прихваћени. Ово би могло довести до повећања конкуренције за ресурсе и подршку.

Млади предузетници морају бити иновативнији и оријентисани на услуге да би остали конкурентни. Повећана конкуренција може довести до стреса, за који морају пронаћи начине да се изборе.

У свету рада дошло је до значајног померања од локалних интеракција лицем у лице ка виртуелним односима између појединаца, група и организација који се воде преко дигиталних мрежа. Предузећа више нису ограничена на једно радно место, а рад на даљину, учење на даљину, рад на платформи задатака и број фриленсера се повећавају.

Друштвене мреже олакшавају, брже и јефтиније ангажовање купаца, инвеститора, партнера, добављача и радника. Заједнице на мрежи могу помоћи да се обезбеди тржишна валидација за пословну идеју, док су сајтови за прикупљање средстава (енгл. crowdfunding) као што су Kickstarter и GoFundMe драгоцен извор финансирања.

Млади предузетници ће морати да буду агилни, ослањајући се на своју емоционалну и социјалну интелигенцију, док пажљиво управљају својом репутацијом на мрежи. Сторителинг брендова на друштвеним платформама постаће главна стратегија комуникације и маркетинга.

Техно-социјални трендови

Светске економије су више међузависне него икада раније. Производи, пројекти и знање захтевају сарадњу између више организација у више земаља. Глобални ланци вредности чине саставни део пословања.

Низ могућности за предузетнике → постоји растућа потражња за производима и услугама развијеним и дистрибуираним глобално, али прилагођеним локалном тржишту.

Млади предузетници морају да разумеју сложеност глобалног окружења, истовремено показујући осетљивост према другим културама и способност да делују у различитим културним окружењима.

Фокус на бригу о животној средини

Еколошку и друштвену одрживост → укључити у пословне стратегије и праксе организација.

Одговарајуће зелене мере могу повећати конкурентност, смањити трошкове и помоћи у избегавању потенцијалних законских казни.

Отварају се многе нове могућности → младим предузетницима ће бити потребна нова знања и вештине.

(YBI,2018)