Тема 1 Увод у предузетништво младих

Млади су будућност сваког народа и наследници земље сутра., Јунеја (Juneja, n.d.)

Ова изјава не може бити истинитија. Чињеница је да здрава и активна омладина дефинише укупан развој и напредак земље. Постоји глобални покрет ка „технолошкој ери“. Кроз технологију је омогућен напредак у свим областима и друштвима. Истовремено, глобализација је спојила земље и створила читаво светско тржиште.

Напредак и изазови су уско повезани. Већина земаља у свету данас се суочава са заједничким изазовом: незапосленошћу младих! Процењује се да садашња омладинска популација износи 1,5 милијарду, од чега је 620 милиона запошљиво, а деведесет процената ове популације живи у земљама у развоју. Повећање укупне стопе незапослености је алармантно, али међу незапосленима чини се да је незапосленост младих алармантнија.

Владе су фокусиране на разматрање оквира и стратегија за отварање нових радних места и повећање стопе запослености. У неким земљама, „омладинско предузетништво је препознато као обећавајућа алтернатива и активно га промовишу разне агенције. Ако се активно промовише, омладинско предузетништво може помоћи у одржавању растућих економија, интегрисати младе у радну снагу осим што води општем развоју друштва“. Штавише, утиче на друштвени, културни и економски напредак друштва. Изградња окружења које промовише креативност и пружа могућности за предузетништво захтева имплементацију вишеструких стратегија и укључивање на свим нивоима укључујући владу, индустрију, политички, друштвени као и образовни сектор.

(Јунеја)