Тема 1 Увод

Да ли сте знали да се, према студијама, 75% коначних одлука о производним техникама и материјалима доноси у фази пројектовања1) ?

Поред тога, у Европској унији2) људи су у просеку произвели 505 килограма отпада 2020. године, што је према подацима Евростата 4 кг више комуналног отпада него 2019. и 38 кг више него 1995. године (комунални отпад је дефинисан као све што прикупљају локалне власти, што значи да долази из домаћинстава, а укључује и смеће из продавница, канцеларија и јавних институција).

У 2020. години само седам држава чланица ЕУ је створило мање комуналног отпада по особи у поређењу са 1995. годином: Бугарска, Мађарска, Словенија, Румунија, Шпанија, Белгија и Холандија.

Ипак, 2020. године мање отпада је отишло на депоније – само 23%, док је 1995. ово износило и до 61%, а што је делимично резултат нових закона о смањењу амбалаже и отпада, као и о смањењу нивоа биоразградивог отпада који иде на депоније.

У исто време, у ЕУ рециклажа се скоро утростручила попевши се на 241 кг по особи у 2020. са 37 кг у 1995. години.

Погледајте видео у наставку о еко дизајну од стране Алстома:

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ

Након што погледате видео о еко дизајну компаније Алстом, покушајте да одговорите на следећа питања:

🡪 Који предмет који користите у свакодневном животу је неодржив у смислу принципа еко дизајна (нпр. није еколошки прихватљив)?

🡪 Да ли сматрате да је ваша земља богата природним ресурсима? Ако да, којим?

🡪 Какав је статус коришћења обновљивих извора енергије у вашој земљи и/или граду?

Циљ ЕКО ДИЗАЈНА је – како ограничити утицај производа на животну средину у фази њиховог пројектовања.

Дизајн је: „процес којим стварамо ствари, услуге и системе, као и механизам помоћу којег модификујемо материјално окружење око себе да бисмо задовољили наше жеље и потребе. А, када се нешто створи, доносе се кључне одлуке које утичу на то како је то изграђено, како се користи и шта се дешава када више није потребно или жељено3)” (Ellen MacArthur Foundation). То значи да у начину размишљања циркуларне економије покушавамо да „дизајнирамо отпад и загађење“.

  • минимизирати потрошњу ресурса и стварања отпада
  • оптимизирати производњу и логистику и као резултат тога смањити загађење/емисије
  • продужити век трајања производа
  • пренаменити производе на крају животног века, поновно употребити отпад
  • подстицати локалну производњу
  • уштедети и имати виши профит

Извор: https://unsplash.com/photos/ZQas4Ehf-F4