Тема 2 Вештине креирања и решавања

„Ове вештине омогућавају појединцима да се укључе у креативно решавање проблема. Могу се поделити у три подгрупе: 1) планирање, организовање, извршење и управљање, 2) размишљање вишег реда и 3) креативност и иновативност...“ (YBI,2018, стр.17)

Данас: планирање, организовање, извођење и управљање

Сутра

Адаптивно планирање и управљање

У свету који се брзо мења и који је препун информација, предузетници морају да развију способност обраде и разумевања обиља података, да искористе нове чињенице да би деловали са стратешком јасноћом и брзо прилагоде пословне планове новим околностима.

Управљање временом

Како се темпо промена убрзава, а потражња за ефикасношћу и квалитетом је све већа, млади предузетници морају даље да развију осећај хитности и своје вештине управљања временом, посебно када се суоче са конкурентским приоритетима и на мрежи и ван мреже.

*Извор: YBI. (2018). Entrepreneurial soft skills for the future: a scoping study (Предузетничке меке вештине за будућност: студија обима). Youth Business International.

Данас: вештине размишљања вишег реда

Сутра

Системско размишљање

Док традиционална анализа разлаже структуре на засебне елементе, системско размишљање је холистички процес којим се цела структура разматра у односу на веће структуре. Фактори које би млади предузетници требало да узму у обзир када размишљају системски укључују глобалне утицаје, колективну интелигенцију и питања животне средине.

Комплексно решавање проблема

Наш свет се непрекидно развија, а то значи да ће се млади предузетници суочити са изазовима који се састоје од више делова, са огромним спектром могућих приступа, ресурса, сарадника и исхода. Вештине решавања комплексних проблема су развијени капацитети који се користе за решавање нових, лоше дефинисаних проблема у условима стварног света, узимајући ове факторе у обзир.

Ко-дизајн

Ко-дизајн је способност креирања решења, производа и услуга са другима. Укључује способност сарадње док иновирате. Може укључивати размишљање засновано на дизајну и често захтева машту, радозналост и храброст.

Ко-креативност и иновативност

Ко-креирати значи укључити крајње кориснике у развој идеја, производа или услуга, често користећи друштвене медије, онлајн заједнице, радионице, дискусионе групе и/или дубинске интервјуе. Спосоност да ефикасно заједнички стварају могло би младим предузетницима дати конкурентску предност на тржишту.

*Извор: YBI. (2018). Entrepreneurial soft skills for the future: a scoping study (Предузетничке меке вештине за будућност: студија обима). Youth Business International.