Тема 2 Европски зелени договор – Погодан за 55

Европска комисија усвојила је скуп предлога како би климатске, енергетске, транспортне и пореске политике ЕУ учиниле одговарајућим за смањење нето емисија гасова стаклене баште за најмање 55% до 2030. године, у поређењу са нивоима из 1990. године.

„Погодан за 55“ – циљеви

Да би се постигла емисија гасова стаклене баште од 55% до 2030. године, Европска комисија је формулисала циљеве и индикаторе:

  • стопа рециклаже комуналног отпада треба да буде подигнута на 65% до 2030. године
  • повећати стопу рециклаже амбалажног отпада на 75% до 2030. године
  • трајно побољшати законодавство ЕУ о отпаду, уз одржавање ЕУ хијерархије отпада, редоследа приоритета са најбољим утицајем на животну средину, почевши од превенције и припреме за поновну употребу и рециклажу и опоравка енергије
  • предлаже минималне захтеве за проширену одговорност произвођача – награђивање произвођача који стављају на тржиште еколошки прихватљиве производе и подстичу опоравак и рециклажу производа на крају животног века