Тема 2 Како материјали круже у циркуларној економији?

У циркуларној економији, материјали круже у два одвојена циклуса: био-циклус и техно-циклус.

Разлика између ових циклуса помаже да се разуме како се материјали могу користити на дуготрајан и висококвалитетан начин.

Опште правило је следеће:

ако материјал мора да прође кроз мање корака процеса за поновну употребу, то ће бити већи квалитет преосталог материјала.

Органски материјали прате другачији процес поновне употребе од техничких материјала. Технички материјали се такође називају синтетичким материјалима. Због ове разлике у процесу поновне употребе, важно је да се након употребе органски и технички материјали могу правилно одвојити један од другог након употребе (погледај  слику у наставку, графикон – 3.).

Технички материјали као што су фосилна горива, пластика и метали имају ограничену доступност и не могу се лако поново створити. У техно-циклусу је важно да се правилно управља залихама тако ограничених материјала. У циркуларној економији, ови материјали се користе уместо да се само троше. Након употребе, материјали се по њиховој првобитној вредности враћају из заосталих токова.

Органски материјали као што су дрво, храна и вода могу се уградити у екосистем и поново генерисати кроз биолошке процесе. У биоциклусу је важно пустити екосистем да што боље ради свој посао. Потрошња се може одвијати током овог циклуса (ђубрење, храна, вода) све док потоци нису загађени токсичним материјама и екосистеми нису преоптерећени. Обновљиве органске сировине се затим могу регенерисати (Ellen MacArthur Foundation, 2015a).

 У оквиру техно-циклуса постоје различити нивои поновне употребе (погледајте десну страну слике „дијаграм лептира“; графикон – 3.). Опште правило је да су мањи или унутрашњи кругови пожељнији од већих циклуса, јер материјали који круже у унутрашњим круговима захтевају мање обраде, рада, енергије и новог материјала да би поново били оригиналне вредности (Ellen MacArthur Foundation, 2015a).

 Различите поновне употребе унутар техно-циклуса су:

  • Одржавање (и поправка): поправка и одржавање током употребе ради продужења животног века
  • Поновна употреба/редистрибуција: директна поновна употреба поновним маркетингом производа
  • Реновирање/преуређивање или поновна производња [енгл. refurbish/remanufacture]: темељна обнова и поправка производа од стране произвођача
  • Рециклирње: враћање делова или материјала из производа за поновну употребу

У оквиру биоциклуса, поновна употреба се одвија у каскадама. Каскадно значи „коришћење (дела) производа за другу примену“.

Када производ више није у стању да обавља своју почетну функцију, прослеђује се на поновну употребу.

Током каскаде, квалитет материјала је смањен и енергија се троши (Ellen Macarthur Foundation, 2013a).

Каскадно се разликује од обичне поновне употребе и рециклаже по томе што мења функцију и обим до којег се производ обрађује.

Као пример може послужити памучна мајица. Када се поново употреби, изношена мајица се продаје у продавници половне робе. Када се рециклира, мајица се уситњава у памучна влакна, која се потом упредују у ново предиво. Каскадно је коришћење старих мајица као пуњење јастука.

И за био-циклус и за техно-циклус, животни век производа мора бити што дужи. Животни век производа може се продужити:

  • Обезбеђивањем да се производ дуже користи, чиме се „успорава“ процес, на пример фокусирањем на емоционалну везаност за производ, трајно испуњење потребе и прилагодљивост производа, како би могао да иде у корак са временом
  • Олакшавањем заменљивости производа и правилним одржавањем производа тако да се могу користити дуго времена без поправке како би се осигурало да се прате вишеструки узастопни циклуси директне поновне употребе (Ellen MacArthur Foundation, 2015aBocken, Bakker & De Pauw, 2015)

И за био-циклус и за техно-циклус, заостале токове који нису контаминирани другим материјалима је најлакше прикупити и поново употребити. Осигуравајући да се материјали лако одвајају један од другог након употребе и да се заостали токови прикупљају на такав начин да нису контаминирани токсичним супстанцама, резидуални токови су најкориснији (Ellen MacArthur Foundation, 2015a).

У оквиру биоциклуса, коре поморанџе могу послужити као добар пример. Компанија PeelPioneers сакупља коре поморанџе из угоститељских објеката и из њих издваја етерична уља. Ако у кори поморанџе има остатака хране, етерична уља су загађена и више се не могу користити за козметику, па се вредност смањује (Peelpioneers, 2019).

У оквиру техно-циклуса, пластичне играчке могу послужити као добар пример. Ако је играчка у потпуности направљена од полиетилена, може се потпуно истопити и поново користити. Ако играчка има и компоненте од полиестера, оне се прво морају одвојити пре него што се играчка може рециклирати у високом квалитету.