Тема 2 Појам и значење предузетничког образовања

Конкурентност земље не почиње у фабрици или у инжењерској лабораторији. Почиње у учионици.”

Хенри Форд (Henry Ford)

Џонс и Инглиш (енгл. Colin Jones, Jack English, 2004) дефинишу предузетничко образовање као „процес пружања појединцима способности да препознају комерцијалне могућности и увид, самопоштовање, знање и вештине да се на њих реагује” (Џонс и Инглиш, 2004, стр. 2) .

Предузетничко образовање на основном нивоу биће кључни покретач у оснаживању наше омладине. Предузетничко образовање има мандат да опреми младе функционалним знањем и вештинама да изграде свој карактер, став и визију. Има виталну улогу у развоју еко-система који промовише иновације (Европска унија, 2006). Британска Агенција за осигурање квалитета за високо образовање (2012) истиче значај предузетничког образовање за обезбеђивање основе за иновације и стварање система вредности и развој предузетничке културе, која покреће стварање богатства и даје даљи подстицај иновацијама.

Према различитим истраживачима, предузетничко образовање је проучавање извора могућности и процес откривања (Shane & venkataraman, 2000; NKC, 2008; Timmons, 1989), у којем појединац настоји да буде креативан, преузме ризик и преокрене своје идеје у акцију. Неки истраживачи су истакли да је предузетничко образовање обука за неизвесну будућност (Kratko, 1997), која пружа могућности стварања подухвата (Kirby, 2004; Garavan, O’Cinneide, 1994). Међутим, чини се да је подстицање предузетничког става, вештина и менаџерских атрибута најважнији фокус већине истраживача.

Маниш (Manish, 2015)