Тема 2: 7 принципа екодизајна са примерима

Потреба да се задовоље инхерентне потребе људи и њихове економије

🡪 Пример: ЕКО-ИНДУСТРИЈСКИ ПАРК као што је Kalundborg Symbiosis у Данској [http://www.symbiosis.dk/en/]

🡪 Еко-индустријски парк је „заједница предузећа која сарађују једни са другима и са локалном заједницом како би ефикасно делили ресурсе (информације, материјале, енергију, инфраструктуру и природно станиште), што доводи до економске добити, побољшања квалитета животне средине и правично унапређење људских ресурса за бизнис и локалну заједницу” (Председнички савет за одрживи развој, 1996).

Захтев да се одржи интегритет структуре и функције како природних тако и екосистема којима се управља

🡪 Пример: ЕКО ЗАЈЕДНИЦА | ЕКО СЕЛО  [https://ecovillage.org/]

🡪 Еко-село је „одржива заједница коју формирају људи који деле пољопривредно земљиште или урбани простор“.

Прикладност опонашања инхерентних дизајна природе у антропогеним системима управљања

🡪 ПРИМЕР: БИОМИМИКРИЈА попут реверзибилног паметног лепка инспирисаног дагњама [https://asknature.org/]

🡪 Биомимикрија „је учење из природних облика, процеса и екосистема, а затим опонашање како би се створио одрживији дизајн.

Потреба да се постигне напредак ка одрживој економији кроз веће ослањање на обновљиве изворе и више фокусирања на рециклажу, поновну употребу и ефикасно коришћење материјала и енергије

🡪 ПРИМЕР: ЗЕЛЕНЕ ЗГРАДЕ попут оних на BUILD UP (Европски портал за енергетску ефикасност у зградама) [https://www.buildup.eu/en]

🡪 Зелена или одржива зграда „односи се и на структуру и примену процеса који су еколошки одговорни и ефикасни у погледу ресурса током животног циклуса зграде: од планирања до пројектовања, изградње, рада, одржавања, реновирања и рушења“.

Коришћење еколошке економије (или рачуноводства са пуним трошковима) како би се исцрпљивање ресурса и штета по животну средину свеобухватно узели у обзир и на тај начин одговорило на питања природног дуга

🡪 ПРИМЕР: Интернализација екстерних трошкова [квантификовање екстерних еколошких трошкова компаније]

🡪 Еколошка економија је „интердисциплинарна област дефинисана скупом конкретних проблема или изазова у вези са управљањем економским активностима на начин који промовише људско благостање, одрживост и правду“.

Потреба за очувањем природних екосистема и аутохтоног биодиверзитета на одрживим нивоима

🡪 ПРИМЕР: Употреба биљака које се боре против загађења попут норвешког јавора (Acer platanoides), сматра се најбољим дрветом против смога и користи се у кружним токовима у градовима.

🡪 Биодиверзитет је „разноврсност и варијабилност живота на Земљи – разноликост животиња, биљака, гљива и микроорганизама (попут бактерија) који чине свет природе“.

Пожељност повећања еколошке писмености како би се изградила друштвена подршка одрживом развоју, очувању ресурса и заштити света природе

🡪 ПРИМЕР: Учење засновано на проблему [https://sdgs.un.org/goals]

🡪 Еколошка писменост – тренутнe дефиницијe укључује концепте, као што су „способност да се перципира, тумаче и доносе информисане одлуке о питањима животне средине, разумеју екосистеми и да се буде свестан значаја природних феномена.”

Погледајте видео испод о томе „Како дизајн производа може да промени свет“:

ВРЕМЕ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ

Након што погледате видео о дизајну производа, покушајте да одговорите на следећа питања:

🡪 Шта је његов главни производ? Да ли сте раније чули за такав одрживи производ?

🡪 Да ли сте икада размишљали о искуству производа? Да ли се слажете са његовим објашњењем?

🡪 Шта обично радите са поломљеним предметима које поседујете?

🡪 Зашто желите да постанете зелени предузетник? Зашто не?