Тема 3 Активности

Групни задаци за заједничку дискусију

  • У којој мери се у приватном животу придржавате принципа циркуларне економије?
  • Шта мислите? Како бисте потенцијално могли подржати еволуцију циркуларне економије у домаћинствима, економској производњи и урбаним подручјима?
  • Који су то производи/материјали које ви/ми обично у највећој мери бацамо у домаћинствима и градовима?
  • Како видите свест јавности у смислу праћења колосека циркуларне економије?