Тема 3 Вештине управљања информацијама, приликама и ризицима

„Ове вештине омогућавају појединцима да идентификују и искористе могућности. Могу се поделити у три подгрупе: 1) тражење могућности, препознавање и процена, 2) тражење и управљање информацијама и 3) суочавање са нејасноћом, неизвесношћу и ризиком… (YBI,2018, стр.18)

Данас: Тражење прилика, препознавање и процена

Сутра

Изградња и управљање онлајн репутацијом

Ово је уско повезано са радом са мрежама, гомилом и покретима. Управљање репутацијом на мрежи укључује стварање дигиталног присуства, неговање пратиоца и континуирану испоруку вредног садржаја за њих, истовремено идентификујући прилике на том путу. Млади предузетници би требало да буду свесни „друштвеног бонтона“ који је укључен у комуникацију са њиховим мрежама.

*Извор: YBI. (2018). Entrepreneurial soft skills for the future: a scoping study (Предузетничке меке вештине за будућност: студија обима). Youth Business International.

Данас: Тражење и управљање информацијама

Сутра

Комплексно управљање информацијама

Да би могли да доносе пословне одлуке на основу доброг информисања, млади предузетници ће морати да приступе сложеним информационим системима, формулишу смислена питања, тумаче одговоре, издвајају релевантне чињенице да би откључали увиде и поделили закључке са својим тимом, купцима и другим заинтересованим странама. Ове комбиноване компетенције представљају вештине управљања сложеним информацијама.

* Извор: YBI. (2018). Entrepreneurial soft skills for the future: a scoping study (Предузетничке меке вештине за будућност: студија обима). Youth Business International.

Данас: вештине размишљања вишег реда

Сутра

Велнес менаџмент (енгл. mindfulness)

Модерно радно место све већи фокус ставља на бригу о себи. Предузетници би требало да усвоје и промовишу здраве навике и да практикују личне и колективне технике управљања стресом како би се изборили са притиском посла.

„VUCA“-вештине суочавања (енгл. VUCA-coping skills)

Ово је скраћеница за волатилност, неизвесност, сложеност и двосмисленост (енгл. VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). Суочавање са овим изазовима и способност да преузму прорачунате ризике су од кључне важности за младе предузетнике. Ове вештине суочавања се ослањају на оптимизам, храброст, толеранцију на стрес и прилагодљивост.

*Извор: YBI. (2018). Entrepreneurial soft skills for the future: a scoping study (Предузетничке меке вештине за будућност: студија обима). Youth Business International.