Тема 3 Глобални изазови

Развој еколошки прихватљивих решења може утицати на више аспеката производа, укључујући основно побољшање производа, али и редизајн производа, креирање нових функција или чак увођење иновација у систем.

У данашњој економији, еколошки проблеми су углавном узроковани прекомерном потрошњом ресурса, па и пресељењем производње у земље са ниским платама нижих еколошких и социјалних стандарда (нпр. текстилна индустрија у Бангладешу).

Да би се минимизирали такви негативни утицаји на животну средину, „процена животног циклуса“ (ЛЦА) (енгл. ‘Life Cycle Assessment’ – LCA) као што је стандардизована у серији ИСО 14040 (2006), вероватно је најпознатија и такође можда најдетаљнија у погледу утицаја на животну средину повезаних са производом, процесом или услугом.

Међутим, из више дизајнерске перспективе, Манзини је увео концепт „мулти-локалног друштва“, као мрежу „локалних система“. То значи да вишеструко локално друштво производи и троши локално, „користећи на најбољи начин све што је доступно локално“, али у паралелној размени са другим територијама „оно што се не може локално произвести“.

У тој перспективи, развијен је друштвени ЛЦА (сЛЦА), који има за циљ да процени друштвене утицаје производа током њиховог животног циклуса.

Извор: https://unsplash.com/photos/bs2Ba7t69mM

Стварањем локалне вредности (ЛЦВ) унапређује се размишљање о животном циклусу. То значи да је у процесима дизајнирања неопходно узети у обзир локалну радну снагу, одрживе локалне ресурсе или прилагођавање новог производа или услуге локалним купцима.

Скраћивањем ланца снабдевања, потрошачима се нуди и додатна вредност.

Избор „одрживих потрошача“ је веома позитиван спољни покретач за компаније да еко дизајнирају, буду одрживије и транспарентне у свом пословању.

На пример, према истраживању Еуробарометра (2020), преко три четвртине (78%) испитаника верује да питања животне средине имају директан утицај на њихов свакодневни живот и здравље. Више од осам од десет испитаника је забринуто због утицаја хемикалија присутних у свакодневним производима.

Штавише, Европска комисија позива компаније да се, мимо онога што је прописано законом, добровољно заложе за подршку одрживој потрошњи. Пилот је покренут у јануару 2021. године, а неколико компанија се већ обавезало (укључујући мала предузећа).

Извор: https://unsplash.com/photos/_AdUs32i0jc