Тема 3 Кључни сектори циркуларне економије

  • Изграђено окружење: Управљање постојећим грађевинским отпадом и отпадом од рушења; превенција (спречавање стварања) грађевинског отпада и отпада од рушења кроз адаптивну поновну употребу; стварање будућег изграђеног окружења без отпада.
  • Органски материјал и биоотпад: ЕУ годишње дигестира/компостира 30 милиона тона одвојено прикупљеног биоотпада; Европа има капацитет да повећа овај број на 90 милиона тона; отварање 50.000 радних места, укључујући и подручја високе незапослености.
  • Енергија: Транзиција на одрживији енергетски систем; праксе претварања отпада у енергију и интеграција енергетске ефикасности и обновљиве енергије у локалне енергетске системе.
  • Електроника и ИКТ: Вредност се губи када се одбаце потпуно или делимично функционални производи; већина електричних уређаја је састављена од мешавине материјала и компоненти које могу бити опасне по здравље и животну средину; два од три Европљана желела би дуже да користе своје тренутне дигиталне уређаје.
  • Амбалажа и пластика: Очекује се да ће се потрошња пластике удвостручити у наредних 20 година, додатни захтеви за рециклираним садржајем и мере за смањење отпада за кључне производе као што су амбалажа, грађевински материјали и возила.
  • Текстил: Јачање индустријске конкурентности и иновација у сектору, подстицање одрживости и циркуларности.
  • Вода: Примена принципа циркуларне економије на праксе управљања водама може значајно побољшати ефикасност воде и енергије и решити недостатак воде и ресурса

Видео: Затварање петље – акциони план ЕУ за циркуларну економију