Тема 3 Оснаживање младих да постану зелени предузетници

Лични развој:

неговање оптимистичких ставова и начина размишљања кроз развој лидерства, обуку о меким вештинама и менторство

Пословни развој:

приступ тржиштима, финансирању и мрежама

Омогућавање фацилитације околине:

уз сталну накнадну бригу за подршку младој особи чак и након завршетка почетне обуке, обезбедити упутства и савете о томе како покренути и водити успешан посао

Додатне потребе за подршку зеленим предузетницима

 • Помоћ у спајању интереса са професионалним циљем
 • Учење истрајности и стрпљења за стварање тржишта за оригиналне и креативне концепте
 • Способност „продаје“ утицаја кроз приповедање (енгл. storytelling)
 • Примери људи који су постигли и друштвени и еколошки ефекат
 • Савети за избор одговарајуће правне форме
 • Образовање које укључује пословне моделе фокусиране на утицај и/или теорију промене
 • Способности мерења пословног утицаја
 • Специфични технички савети
 • Разумевање и повезаност са различитим алтернативама финансирања доступним зеленим и етичким предузећима
 • Специјализована помоћ у стварању нових тржишта за редукцију производа и услуга
 • Конференције, хакатони и догађаји умрежавања који су еколошки прихватљиви