Тема 3 Три елемента

Korhonen, Nuur, Feldmann и Birkie (2018): дефиниције које се фокусирају на промену система често наглашавају три елемента, који су даље објашњени у наставку:

  1. Затворени циклуси
  2. Обновљива енергија
  3. Системско размишљање

Неки истраживачи тврде да је социјална инклузивност такође неопходан део циркуларне економије (Korhonen, Honkasalo & Seppälä, 2018)

У кружној економији, материјални циклуси су затворени по узору на екосистем. Не постоји таква ствар као што је отпад, јер се сваки преостали ток може искористити за прављење новог производа. Токсичне материје се елиминишу и резидуални токови се раздвајају на биолошки и технички циклус. Произвођачи враћају своје производе након употребе и поправљају их за нови век трајања (Ellen MacArthur Foundation, 2015a). У овом систему, стога, није важно само да се материјали правилно рециклирају, већ и да производи, компоненте и сировине остану високог квалитета у овим циклусима (Korhonen, Nuur, Feldmann & Birkie, 2018).

Као и сировине и производи, и енергија у циркуларној економији траје што је дуже могуће. Кружни економски систем се напаја обновљивим изворима енергије. Пошто енергију није могуће рециклирати, овде се не помињу енергетски циклуси, већ ‘каскадни токови енергије’ (Ellen MacArthur Foundation, 2015a). Пример за то је копродукција топлоте и енергије.

Циркуларна економија не захтева само затворене материјалне циклусе и обновљиву енергију, већ и системско размишљање. Сваки актер у привреди (предузеће, особа, организам) повезан је са другим актерима. Заједно, ово чини мрежу у којој акције једног играча утичу на друге играче. Да би се ово узело у обзир, у изборима се морају разматрати краткорочне и дугорочне последице, као и утицај читавог ланца вредности (Ellen MacArthur Foundation, 2015a).

Елементи циркуларне економије