Тема 4 Вештине размишљања о расту

„Ове вештине омогућавају појединцима да буду отпорни и да непрестано уче и прилагођавају се. Могу се поделити у три подгрупе: 1) упорност, тенденциозност и отпорност, 2) флексибилност и прилагодљивост и 3) оријентација на будућност. (YBI,2018, стр.20)

Данас: упорност, тенденциозност и отпорност

Сутра

Одважност (енгл. grit)

Одважност је страст и истрајност у потрази за дугорочним достигнућем, без бриге о наградама или признањима на том путу. Истраживачи су показали да је одважност (смелост или храброст) бољи предиктор успеха од академских оцена и других традиционалних мера.

Агилност

Агилност или окретност је способност да се брзо промени правац акције уз задржавање контроле. Млади предузетници морају бити у стању да реконструишу себе и своје пословање по потреби, задржавајући фокус, страст и усклађеност вредности..

* Извор: YBI. (2018). Entrepreneurial soft skills for the future: a scoping study (Предузетничке меке вештине за будућност: студија обима). Youth Business International.

Данас: будући циљеви, оптимизам и мотивација

Сутра

Вештине активног учења

Учење је од виталног значаја за предузетнике, као и способност да се одуче (тј. забораве претходно научено) и поново уче по потреби. Активно учење се односи на метакогницију, свест и разумевање сопствених мисаоних процеса. Као такви, млади предузетници морају преузети одговорност за сопствени професионални и лични развој и проактивно пронаћи нове изворе знања и приступе.

Мотивација за континуирано учење

Уз вештине активног учења, млади предузетници би требало да одржавају висок ниво мотивације за континуирано учење (целоживотно учење). То је, чак и у малим корацима, од суштинског значаја да остану релевантни и конкурентни у послу.

*Извор: YBI. (2018). Entrepreneurial soft skills for the future: a scoping study (Предузетничке меке вештине за будућност: студија обима). Youth Business International.