Тема 4 Зелена економија наспрам зеленог раста

Главни разлог за настанак и развој концепта зелене економије и зеленог раста је кретање ка интегрисанијем и свеобухватнијем приступу укључивању животне средине у економске процесе. Оба концепта имају за циљ да идентификују могуће начине побољшања резултата привредне активности имајући у виду постојеће проблеме и све већи недостатак природних ресурса, углавном кроз ресурсно и енергетски ефикасне технолошке иновације. Концепте зеленог раста и зелене економије повезује чињеница да се промовишу као лек за финансијску и економску кризу (Lane, 2010).

  • Зелена економија има за циљ економску трансформацију како би подстакла побољшање друштвеног благостања и правде, истовремено значајно смањујући еколошке претње и еколошке оскудице.
  • Стратегија зеленог раста је наставак економског раста, уз истовремено препознавање улоге природног капитала у процесима планирања и националним рачунима.

Иако су зелена економија и зелени раст појмови различитог порекла, односно резултат су рада различитих организација и различитих циљних група, разлике између ових концепата су постале нејасне и сада се користе скоро наизменично (Allen and Clouth, 2012).

Погледајте видео ОЕЦД-а о томе зашто је потребно да економски раст буде одржив