Тема 4 Предности циркуларне економије

У циљу достизања одрживије и конкурентније европске привреде, према својој природи циркуларна економија доноси широк спектар користи пословним секторима, производњи и грађанима:

  • иновативнији и ефикаснији начини производње и потрошње
  • заштита предузећа од оскудице ресурса и променљивих цена
  • могућности за локална радна места и друштвену интеграцију
  • оптимизација управљања отпадом која подстиче рециклажу и смањује депоније
  • уштеда енергије будући да мање производних процеса захтева мање енергије
  • користи за животну средину у погледу биодиверзитета, загађења ваздуха, земљишта и воде
Извор: https://unsplash.com/photos/KQQMHMFj0Ak