Тема 5 Тренутни обрасци (или трендови)

У дугорочном контексту циркуларна економија има за циљ да одржи претходну вредност материјала, производа и посебно ресурса враћањем у производни циклус након њихове употребе како би се минимизирало стварање отпада.

Актуелни трендови у ЦЕ:

У свету се годишње генерише огромна количина отпада, при чему већина овог отпада заврши на депонијама. У погледу овога, циркуларна економија задржава вредност производа или ресурса тако што их након употребе враћа у циклус производа. Поред механичке рециклаже, један од највећих трендова циркуларне економије је да се отпад претвори у енергију.

Један од главних трендова циркуларне економије је поновна употреба тако да производи продужавају свој животни циклус уз смањење отпада и коришћење нових сировина. Међутим, у пракси постоји недостатак информација о доступним производима за поновну употребу. Данас се појављују платформе са разним врстама дељења, а један од примера је дељење имовине (средстава) која посебно омогућава предузетницима да зараде приходе кроз позајмљивање материјала и/или машина које заправо остају неискоришћене.

Током последњих деценија, општине и компаније за управљање отпадом потрошиле су огромне количине новца и ресурса за прикупљање отпада кроз традиционалне системе. Неки од аспеката отказивања ових система су фиксни распореди и капацитет контејнера за смеће. Стога неколико старт-уп компанија развило је решења за управљање отпадом (засновано на ИоТ / енгл. IoT-based; Internet of Things) како би се смањила неефикасност у прикупљању отпада. Развијена решења попут паметних канти, ИоТ платформи, сензора и мобилних апликација са информацијама у реалном времену о нивоу пуњења и распореду прикупљања сакупљачима отпада штеде време, гориво и радну снагу.

Одвајање и даљи процес сортирања је важна фаза у ефикасном прикупљању и управљању отпадом. Већина објеката за управљање отпадом има „једноврстне системе“, што доводи до неуспеха у рециклажи мешања пластике са картоном и другим отпадом. Сензори контролисани вештачком интелигенцијом препознају различите предмете од различитих материјала, а такође и пречишћавају оне од истих материјала.

Необновљиви материјали и производи представљају велики ризик за загађење животне средине. Данас неке компаније производе материјале на бази био из обновљивих извора, па се ово сврстава у топ тренд циркуларне економије. Ови материјали су биоразградиви, лакше се рециклирају и могу се компостирати. У овом погледу, појављују се решења у сектору амбалаже, здравства, грађевинарства и аутомобилске индустрије.

Рециклажа и поновна производња смањују отпад и штите равнотежу ресурса у природи. Рециклажа користи већу количину енергије и претвара производ у сировину за стварање нових производа. Поновна производња (ремануфактуринг) укључује поновну изградњу производа од онога што се поново користи и/или што је поправљено и узимање нових елемената како би овај производ био ефикасан као оригинални.

Један од популарнијих трендова који омогућава функционисање циркуларне економије је блокчејн који је транспарентан и следљив, и који подстиче кружно понашање. Све више новооснованих предузећа користи константност блокчејна да би потврдили порекло производа и верификовали тврдње за њихово пословање.

Да би се продужио животни циклус производа, праћен је концепт поновне употребе. Међутим, дуг животни век доводи до неприкладних производа. Стога су решења за поправке важан нови тренд циркуларне економије који продужава животни век производа, смањује отпад и коришћење нових сировина.

Извор: https://unsplash.com/photos/Hba7In7vnoM